Cyber security voor het MKB

Kleine en middelgrote bedrijven (MKB) zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen en moeten daarom voorbereid zijn op de vele risico’s die zij lopen. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste bedreigingen voor MKB-bedrijven en wat zij kunnen doen om hun gegevens beter te beschermen.

Soorten bedreigingen

Phishing

Phishingaanvallen blijven één van de grootste bedreigingen voor MKB-bedrijven. Cybercriminelen gebruiken valse e-mails en websites om werknemers te verleiden om hun inloggegevens en andere gevoelige informatie te delen. Bedrijven en organisaties kunnen zich hiertegen beschermen door hun werknemers te trainen in het herkennen van verdachte e-mails en links en door multi-factor authentication te implementeren om accounts beter te beveiligen.

Ransomware

Een andere veel voorkomende dreiging voor het midden- en kleinbedrijf zijn ransomware-aanvallen, waarbij de aanvaller toegang krijgt tot bedrijfsgegevens en deze versleutelt. Pas na betaling van losgeld zal de aanvaller de toegangscodes tot de versleutelde data vrijgeven. Organisaties kunnen zich beschermen door regelmatig back-ups te maken van hun gegevens, zodat ze een recente kopie kunnen herstellen in het geval van een ransomware-aanval. Het is ook belangrijk om te investeren in beveiligingsoplossingen die het netwerk monitoren op verdachte activiteiten en deze in een vroeg stadium kunnen identificeren en voorkomen.

Datalekken

Datalekken vormen ook een grote bedreiging voor bedrijven. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat gevoelige gegevens, zoals financiële informatie en persoonlijke gegevens van klanten, veilig zijn opgeslagen en worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Dit kan worden bereikt door het gebruik van versleuteling, toegangscontroles en het minimaliseren van de toegang tot gegevens.

Oplossingen tegen cyberaanvallen

Zoals al kort besproken per onderdeel zijn er een aantal manieren waarop bedrijven zich kunnen weren tegen cyberaanvallen.

  • Implementatie van MFA
  • Uitvoeren van regelmatige backups
  • Trainen van medewerkers

Naast deze best practices kunnen bedrijven er ook nog voor kiezen om een bewustzijnscultuur te implementeren. Dit houdt in dat er regelmatig trainingen zijn alsook protocollen voor het melden van verdachte situaties. Verder kan men ook technische oplossingen implementeren indien die nog niet aanwezig zijn. Welke oplossingen dit zijn, is vaak sterk afhankelijk van het type bedrijf en het potentiele gevaar.